Leibic (źubica)
   Szöveg    Térkép    Google Térkép


    Az első írásos emlék 1251-ből van. Városi rangot 1271-ben kapott V. István királytól, ekkor lett királyi város is.
    A XVII. században a leggazdagabb szepesi városok közé tartozott, 20 iparos céh működött itt, évi három vásárt tarthatott. A város helyzete 1412-ben romlott meg, amikor Zsigmond király lengyel zálogba adta. 1714-ben kénes vizű gyógyfürdő létesült, a fürdőt 1952-ben szüntették meg, katonai gyakorlótér létesült a helyén. 1878-ban városi rangját is elvesztette.
    A középkori város központja a maga polgári, iparos és paraszti házaival nagyrészben megmaradt. Itt található meg Szepesség legnagyobb kéthajós temploma - a XIII. században épült Szűz Mária Menybemenetelének szentelt templom, gótikus Szűz Mária szoborral és szentek szobraival lőcsei Pál mester műhelyéből. Szintén itt található Szepesség legmagasabb Mária-oszlopa Szeplőtelen Szűz szobrával.
    A történelem során Leibicen többször pusztított tűzvész. Megmaradt egy XIX. századi tűzoltófecskendő.
    Itt született Frölich Dávid (1595-1648) matematikus és csillagász, aki 1615-ben elsőként mászott meg egy tátrai ormot, valószínű a Késmárki-csúcsot. Két földrajzi művében - Medulla geographiae practicae (1639) és Bibliotheca seu Cynosura Peregrinantium (1644) - elsőként ír a Magas-Tátráról.

TÉRKÉPEK:
                       

FÉNYKÉPALBUMOK:
                                         


Szepesség | Gömör | Liptó | Felső-Garam-régió | Szlovák paradicsom | Magas-Tátra | Alacsony-Tátra | Bélai-Tátra
Pienin-hegység | Szepesi vár | Szent Jakab-templom | Lublóvár | Krasznahorka | AquaCity | Besenyőfalu | Tatralandia | Ménhárd | Felsőzúgó