VT17 Okolo Smokovcov

Starý Smokovec - Nový Smokovec - Horný Smokovec - Dolný Smokovec - Starý Smokovec

10 Naj | Turistické ciele | Horské chaty | Mestá a obce
Mapy | Mapa | Doprava | Fotogaléria | Voľný čas | Popis
  Chodníky a cyklotrasy | TANAP | Webkamery | Výlety do okolia  
Turistické cieleMestá a obceMapa


    Poloha: Vysoké Tatry - stredná časť.
    Východiskový bod: Starý Smokovec, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Cieľový bod: Starý Smokovec, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Časový rozvrh: Starý Smokovec-hotel Grand - Nový Smokovec 0h 30" - Horný Smokovec 1h 00" - Dolný Smokovec 0h 30" - Starý Smokovec 1h 00"

    Spolu: 3 hodiny
    Prevýšenie: 120 m
    Mapa: Vysoké Tatry, mierka 1 : 50 000 (list 113), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Vysoké Tatry - Severný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.

    Náročnosť: Nenáročná prechádzka s malým prevýšením. Trasa vedie po kvalitných chodníkoch a poskytuje veľa príležitostí na občerstvenie a krátky oddych. Namiesto turistických značiek sa budeme orientovať pomocou smerovníkov a orientačných tabúľ.

    Základná trasa: Začneme pred hotelom Grand v centre osady Starý Smokovec (1010 m). Honosný hotel postavený v roku 1904 je najkrajší z južného pohľadu. Východne od hotela stojí mestský úrad, za ním sa nachádza do parkovej zelene ukrytá vila Flóra. Drevená zrubová stavba z roku 1839 je najstaršou zachovanou architektonickou pamiatkou v tatranských osadách.
    Na západnom konci Starého Smokovca sa na ľavej strane nachádza drevený rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1894. Oproti nemu stojí dolná stanica lanovky na Hrebienok, ktorá turistom slúži od roku 1908. Pod stanicou vedie asfaltová cesta, po ktorej pokračujeme aj za križovatkou s komunikáciou stúpajúcou do rekreačného strediska Hrebienok. Popri hoteli Bystrina prejdeme do Nového Smokovca (1000 m), ktorý postupne splynul so Starým Smokovcom do jedného sídelného útvaru.
    Pri hoteli Park s atypickým prstencovým pôdorysom sa obrátime do protismeru a po chodníku vedúcom popri Ceste Slobody vykročíme na východ. Vľavo od chodníka sa rozkladajú kúpeľné objekty. Nový Smokovec vznikol ako klimatické kúpele v druhej polovici 19. stor. Spomienkou na jeho zakladateľa Dr. M. Szontágha je Szontaghova vila stojaca pri parčíku za penziónom Gerlach.
    Pri sanatóriu Palace odbočíme na kúpeľnú promenádu, ktorá prechádza pomedzi obnovené historické budovy Szontaghových sanatórií. Na opačnom konci kúpeľného areálu opäť vstúpime na územie Starého Smokovca. Oproti hotelu Grand sa nachádza Krokus (bývalý Hoepfnerov dom), Dom potravín (bývalý Kúpeľný dom) a budova Tatranskej horskej služby Š. L. TANAP-u. Poniže týchto objektov stojí železničná stanica.
    Historická staničná budova „pamätá“ príchod prvej tatranskej električky do Tatier 17. decembra 1908. Na východnom okraji Starého Smokovca zídeme po schodoch na parkovisko so zastávkou SAD. Na jeho okraji stojí drevená besiedka s nápisom Smokovecká kyselka. Do besiedky je odvedená osviežujúca mierne uhličitá minerálna voda z Csákyho prameňa. V susedstve pôvodného prameniska Smokoveckej kyselky vyviera prameňa Hygaea. Do neďalekého dreveného prístrešku priteká voda z prameňov Castor a Pollux. Posledný, piaty prameň vyteká do malého jazera pri amfiteátri za obchodným domom. Po chodníku vedúcom po severnej stane cesty Slobody prídeme do Horného Smokovca (950 m).
    Za zákrutou minieme na ľavej strane stojaci Športhotel a hotel Bellevue. Kúsok za nimi sa nachádza Tatranská galéria, v ktorej vystavujú svoje diela poprední maliari inšpirovaní krásami tatranskej prírody. Pokračujeme na východ a opäť po ľavej strane minieme hotel Panda a penzión Marta. Pri detskej liečebni odbočíme doprava na cestu, ktorá prechádza cez koľajnice tatranskej elektrickej železnice a cez les sa zvažuje do Dolného Smokovca (890 m), ktorý dosiaľ ako jediný nezrástol s aglomeráciou ostatných troch smokoveckých osád.
    Dolný Smokovec vznikol v roku 1881. Pôvodne sa mal stať „protipólom“ honosného Starého Smokovca s odlišnou klientelou, avšak namiesto nemajetných ľudí sa v Dolnom Smokovci usídlili príslušníci najbohatších vrstiev spoločnosti, ktorí trávili dovolenku v prepychových vilách. Vlastné letohrádky tu mali napríklad Széchényiovci a Zichyovci. Dolný Smokovec nadobudol charakter dobre vybavenej kúpeľnej osady s kúpeľným domom a niekoľkými sanatóriami. Pri prechádzke osadou prejdeme popri staršej kúpeľnej budove z roku 1899, drevenej kaplnke a modernom liečebnom ústave z roku 1931. V blízkosti liečebne sa nachádza zastávka TEŽ na trati Poprad-Starý Smokovec.
    Z centra osady vedie smerom na západ chodník, ktorý sa pri hlavnej ceste napája na ďalší chodník. Po ňom sa vrátime do cieľa výletu v Starom Smokovci.

    Varianty: Prechádzkovú túru po Smokovcoch možno skrátiť alebo upraviť rozličnými spôsobmi. Medzi Dolným a Starým Smokovcom odporúčame využiť Tatranskú elektrickú železnicu.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy